Van Dorp Installaties | Teksten voor aanbesteding

Van Dorp Installaties | Teksten voor aanbesteding

Van Dorp Installaties wilde hun eigen kwaliteiten sterker verwoorden in de aanbestedingsteksten. Ik hielp hen met sterkere, laagdrempelige aanbestedingsteksten voor een succesvolle tender. 


Wat was de uitdaging?

Een goede aanbestedingstekst verwoordt zo duidelijk mogelijk waarom jij de geschikte partij bent voor een opdrachtgever. Daarom wil je uitblinken op inhoud. Je wil alles vertellen wat je bijzonder maakt en laten zien dat jouw organisatie beter is dan de concurrent. Het risico daarvan is dat je teksten technisch en wollig worden. En dat ze bovendien vooral over jouw organisatie gaan, in plaats van over de wensen van de opdrachtgever.

Voor Van Dorp Installaties mocht ik de professionele, onwetende buitenstaander zijn. Iemand die hun teksten als objectieve leek kon bekijken, hun vanzelfsprekendheden zou bevragen en de teksten daardoor een vlottere, toegankelijke stijl kon geven. Uiteraard zonder de diepgang te verliezen.

Hoe heb ik geholpen?

Ik weet niets van het installatievak. En dat was in dit geval precies de bedoeling. In enkele uitgebreide gesprekken stelde ik de vragen die een buitenstaander kan hebben. Vragen die hun lezer zou kunnen hebben. Ik hielp de boodschap aan te sluiten op de wensen, waarden en behoeften van de doelgroep (de aanbestedende partij).  Vervolgens werkte ik deze ideeën uit tot prettig leesbare aanbestedingsteksten. Toegankelijke taal, een duidelijke indeling, actieve zinnen, zo min mogelijk jargon en een heldere boodschap. Dit leidde, mede dankzij de strakke vormgeving van de Brandeniers, tot een stijlvol aanbestedingsdocument. 

Wat leverde het op? 

Van Dorp Installaties won de aanbesteding en tekende een meerjarig contract met een grote verpakkingenproducent. Natuurlijk vooral dankzij de kwaliteiten van Van Dorp, maar ik ben blij dat ik met mijn teksten een bijdrage kon leveren. 

Wat vond de opdrachtgever? 

“Luuk was in staat een (technisch) verhaal uit een wereld die hij niet kende om te bouwen tot een aantrekkelijk en goed leesbaar verhaal. Hij was gemotiveerd, geïnteresseerd en speelde met weinig tijd snel in op onze wensen. Zo droeg hij bij aan een succesvolle tender.”

 

 Tekstschrijver voor een aanbesteding nodig? 

Wil jij jouw kwaliteiten op een heldere, prettig leesbare manier overbrengen op jouw opdrachtgever? Ik help jou als tekstschrijver bij het kernachtig formuleren van jouw expertise, het aansluiten bij de aanbestedende partij en het makkelijk verwoorden van ingewikkelde materie. Kan ik iets voor jouw organisatie betekenen? Neem vooral even contact met me op en ik help je graag verder.  

Over de auteur

Luuk Talens administrator

Luuk Talens schrijft.