Evenwichtsbemesting | Animatie

Evenwichtsbemesting | Animatie

De juiste zorg voor kwetsbare natuurgebieden én florerende landbouw. Provincie Overijssel wil dat mogelijk maken door het stimuleren van evenwichtsbemesting. Wij legden in een animatie uit hoe. 


Zorg voor ecologie en economie

Eén van de meest besproken onderwerpen van 2019 moet toch wel ‘stikstof’ zijn geweest. Zo ook bij de Provincie Overijssel. De provincie zocht manieren om kwetsbare natuurgebieden en nabijgelegen landbouwbedrijven beide te laten floreren. Eén van de mogelijkheden lijkt evenwichtsbemesting. Een ingenieuze manier van bemesten die het weglekken van fosfaat en stikstof via grondwater moet voorkomen. 

Begrijpelijk en positief

Aan ons (The Unemployed Chefs en ik) de taak om deze maatregel zo effectief mogelijk uit leggen. In klare taal, realistisch en vanuit een positieve benadering. Dat leidde tot onderstaande animatie. 


Op zoek naar een scriptschrijver?

Zoek jij een tekstschrijver die jouw verhaal omzet tot een krachtig script ? Of ben jij een animator en zoek je naar een schrijver om mee samen te werken? Neem dan snel contact op en ik kijk graag wat ik voor je kan doen.

Over de auteur

Luuk Talens administrator

Luuk Talens schrijft.